Πρόγραμμα Μαθημάτων

 • ΔΕΥΤΕΡΑ
 • 10:15 – 11:00
  Είδος Χορού
 • 11:15 – 12:00
  Είδος Χορού
 • 12:15 – 13:00
  Είδος Χορού
 • 13:15 – 14:00
  Είδος Χορού
 • 14:15 – 15:00
  Είδος Χορού
 • 15:15 – 16:00
  Είδος Χορού
 • 16:15 – 17:00
  Είδος Χορού
 • 17:15 – 18:00
  Είδος Χορού
 • 18:15 – 19:00
  Είδος Χορού
 • 19:15 – 20:00
  Είδος Χορού
 • 20:15 – 21:00
  Είδος Χορού
 • 21:15 – 22:00
  Είδος Χορού
 • ΤΡΙΤΗ
 • 10:15 – 11:00
  Είδος Χορού
 • 11:15 – 12:00
  Είδος Χορού
 • 12:15 – 13:00
  Είδος Χορού

 • 14:15 – 15:00
  Είδος Χορού
 • 15:15 – 16:00
  Είδος Χορού
 • 16:15 – 17:00
  Είδος Χορού
 • 17:15 – 18:00
  Είδος Χορού
 • 18:15 – 19:00
  Είδος Χορού
 • 19:15 – 20:00
  Είδος Χορού
 • 20:15 – 21:00
  Είδος Χορού
 • 21:15 – 22:00
  Είδος Χορού
 • ΤΕΤΑΡΤΗ
 • 10:15 – 11:00
  Είδος Χορού
 • 11:15 – 12:00
  Είδος Χορού
 • 12:15 – 13:00
  Είδος Χορού

 • 14:15 – 15:00
 • 15:15 – 16:00
  Είδος Χορού
 • 16:15 – 17:00
  Είδος Χορού

 • 18:15 – 19:00
  Είδος Χορού
 • 19:15 – 20:00
  Είδος Χορού
 • 20:15 – 21:00
  Είδος Χορού
 • 21:15 – 22:00
  Είδος Χορού
 • ΠΕΜΠΤΗ
 • 10:15 – 11:00
  Είδος Χορού
 • 11:15 – 12:00
  Είδος Χορού
 • 12:15 – 13:00
  Είδος Χορού
 • 13:15 – 14:00
  Είδος Χορού
 • 14:15 – 15:00
  Είδος Χορού
 • 15:15 – 16:00
  Είδος Χορού
 • 16:15 – 17:00
  Είδος Χορού
 • 17:15 – 18:00
  Είδος Χορού
 • 18:15 – 19:00
  Είδος Χορού
 • 19:15 – 20:00
  Είδος Χορού
 • 20:15 – 21:00
  Είδος Χορού
 • 21:15 – 22:00
  Είδος Χορού
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 • 10:15 – 11:00
  Είδος Χορού
 • 11:15 – 12:00
  Είδος Χορού
 • 12:15 – 13:00
  Είδος Χορού

 • 14:15 – 15:00
  Είδος Χορού
 • 15:15 – 16:00
  Είδος Χορού
 • 16:15 – 17:00
  Είδος Χορού
 • 17:15 – 18:00
  Είδος Χορού
 • 18:15 – 19:00
  Είδος Χορού
 • 19:15 – 20:00
  Είδος Χορού
 • 20:15 – 21:00
  Είδος Χορού
 • 21:15 – 22:00
  Είδος Χορού
 • ΣΑΒΒΑΤΟ
 • 10:15 – 11:00
  Είδος Χορού
 • 11:15 – 12:00
  Είδος Χορού
 • 12:15 – 13:00
  Είδος Χορού
 • 13:15 – 14:00
  Είδος Χορού
 • 14:15 – 15:00
  Είδος Χορού
 • 15:15 – 16:00
  Είδος Χορού

 • 17:15 – 18:00
Ακολουθήστε μας στο FACEBOOK και ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ!